Quantcast
Skip to main content
AnunciosEmpleo públicoProcesos selectivos

CHGUV. Concurso de Méritos Extraordinario ley 20/2021. Puntuaciones provisionales diversas categorías y especialidades

By 23 de junio de 2023No Comments


Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

Esta semana se han publicado en la web del CHGUV las puntuaciones provisionales del Concurso Extraordinario de Méritos de algunas categorías profesionales y especialidades.

CHGUV – Oferta de empleo público 2018-2019-2020-2021-2022 (gva.es)

Semanalmente iremos informando de las publicaciones que se vayan realizando, así como de la fecha en la que finaliza el plazo de alegaciones para cada categoría profesional o especialidad, que es de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la correspondiente publicación.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Puntuaciones provisionales y plazo de alegaciones Concurso de Méritos Extraordinario Ley 20/2021
Categoría/Especialidad

Publicación

Alegaciones hasta

Link
FE Análisis Clínicos

16/06/2023

30/06/2023

6bcc6081-afa4-43d2-a188-6c49a6f7e462 (gva.es)
FE Aparato Digestivo

16/06/2023

30/06/2023

Microsoft Word – Anuncio baremo_PROVISIONAL_CM-07-22 (gva.es)
FE Pediatría

16/06/2023

30/06/2023

16487793-23e8-4412-95aa-79978608efb5 (gva.es)
FE Radiodiagnóstico

16/06/2023

30/06/2023

4c1fe056-eea7-4b7f-89b1-ecbe4c8a12f5 (gva.es)
FE Cirugía oral y maxilofacial

20/06/2023

04/07/2023

ab223199-2dde-45eb-a0c8-62c9fdcef18b (gva.es)
FE MIN (Infecciosos)

20/06/2023

04/07/2023

4032fca8-4a1b-4731-9b8c-6c9184bed070 (gva.es)
Titulados superiores (biología)

20/06/2023

04/07/2023

aa3a0ed0-9dc4-4e1e-9bbb-b909d2435982 (gva.es)
FE Anatomía Patológica

23/06/2023

07/07/2023

1417e3aa-0041-4e4e-9cd6-8b681f086eed (gva.es)
FE Cardiología

23/06/2023

07/07/2023

bfbe8667-8b51-424f-9026-f781880d4829 (gva.es)
TEL

23/06/2023

07/07/2023

a44a376c-1c99-4d1e-8883-bde65c867d48 (gva.es)

Versió en valencià

SIMAP


Consorci Hospital General Universitari de València

Concurs de Mèrits Extraordinari llei 20/2021

Puntuacions provisionals diverses categories i especialitats

Aquesta setmana s’han publicat en la web del CHGUV les puntuacions provisionals del Concurs Extraordinari de Mèrits d’algunes categories professionals i especialitats.

CHGUV – Oferta d’ocupació pública 2018-2019-2020-2021-2022 (gva.es)

Setmanalment anirem informant de les publicacions que es vagen realitzant, així com de la data en la qual finalitza el termini d’al·legacions per a cada categoria professional o especialitat, que és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la corresponent publicació.

Consorci Hospital General Universitari de València
Puntuacions provisionals i termini d’al·legacions Concurs de Mèrits Extraordinari Llei 20/2021
Categoria/Especialitat

Publicació

Al·legacions fins a

Link
FE Anàlisis Clíniques

16/06/2023

30/06/2023

6bcc6081-afa4-43d2-a188-6c49a6f7e462 (gva.es)
FE Aparell Digestiu

16/06/2023

30/06/2023

Microsoft Word – Anunci bareme_PROVISIONAL_CM-07-22 (gva.es)
FE Pediatria

16/06/2023

30/06/2023

16487793-23e8-4412-95aa-79978608efb5 (gva.es)
FE Radiodiagnòstic

16/06/2023

30/06/2023

4c1fe056-eea7-4b7f-89b1-ecbe4c8a12f5 (gva.es)
FE Cirurgia oral i maxil·lofacial

20/06/2023

04/07/2023

ab223199-2dde-45eb-a0c8-62c9fdcef18b (gva.es)
FE MIN (Infecciosos)

20/06/2023

04/07/2023

4032fca8-4a1b-4731-9b8c-6c9184bed070 (gva.es)
Titulats superiors (biologia)

20/06/2023

04/07/2023

aa3a0ed0-9dc4-4e1e-9bbb-b909d2435982 (gva.es)
FE Anatomia Patològica

23/06/2023

07/07/2023

1417e3aa-0041-4e4e-9cd6-8b681f086eed (gva.es)
FE Cardiologia

23/06/2023

07/07/2023

bfbe8667-8b51-424f-9026-f781880d4829 (gva.es)
TEL

23/06/2023

07/07/2023

a44a376c-1c99-4d1e-8883-bde65c867d48 (gva.es)


Cuando otros desisten, SIMAP insiste