Quantcast
Skip to main content
AnunciosEmpleo públicoProcesos selectivos

Concurso de Méritos Extraordinario ley 20/2021 Puntuaciones provisionales diversas categorías y especialidades Consorcio Hospital General Universitario de Valencia

By 30 de junio de 2023No Comments

30 de junio 2023

www.simap-pas.es

Esta semana se han publicado en la web del CHGUV las puntuaciones provisionales del Concurso Extraordinario de Méritos de algunas categorías profesionales y especialidades.

CHGUV – Oferta de empleo público 2018-2019-2020-2021-2022 (gva.es)

Semanalmente iremos informando de las publicaciones que se vayan realizando, así como de la fecha en la que finaliza el plazo de alegaciones para cada categoría profesional o especialidad, que es de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la correspondiente publicación.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Puntuaciones provisionales y plazo de alegaciones Concurso de Méritos Extraordinario Ley 20/2021
Categoría/Especialidad

Publicación

Alegaciones hasta

Link

FE Análisis Clínicos

16/06/2023

30/06/2023

6bcc6081-afa4-43d2-a188-6c49a6f7e462 (gva.es)
FE Aparato Digestivo

16/06/2023

30/06/2023

Microsoft Word – Anuncio baremo_PROVISIONAL_CM-07-22 (gva.es)
FE Pediatría

16/06/2023

30/06/2023

16487793-23e8-4412-95aa-79978608efb5 (gva.es)
FE Radiodiagnóstico

16/06/2023

30/06/2023

4c1fe056-eea7-4b7f-89b1-ecbe4c8a12f5 (gva.es)
FE Cirugía oral y maxilofacial

20/06/2023

04/07/2023

ab223199-2dde-45eb-a0c8-62c9fdcef18b (gva.es)
FE MIN (Infecciosos)

20/06/2023

04/07/2023

4032fca8-4a1b-4731-9b8c-6c9184bed070 (gva.es)
Titulados superior (biología)

20/06/2023

04/07/2023

aa3a0ed0-9dc4-4e1e-9bbb-b909d2435982 (gva.es)
FE Anatomía Patológica

23/06/2023

07/07/2023

1417e3aa-0041-4e4e-9cd6-8b681f086eed (gva.es)
FE Cardiología

23/06/2023

07/07/2023

bfbe8667-8b51-424f-9026-f781880d4829 (gva.es)
TEL

23/06/2023

07/07/2023

a44a376c-1c99-4d1e-8883-bde65c867d48 (gva.es)
FE Cirugía Plástica y Reparadora

28/06/2023

12/07/2023

bc4f8666-ae2b-4063-99ee-4836525d2c68 (gva.es)
FE Cirugía Ortopédica y Traumatológica

28/06/2023

12/07/2023

1e0cf63c-1bc2-4496-ac0e-ea7bde86f808 (gva.es)
FE Dermatología

28/06/2023

12/07/2023

7c6ebbeb-2b1c-4b11-9a5b-8ecc9c5eb8d9 (gva.es)
FE Medicina Preventiva y Salud Pública

28/06/2023

12/07/2023

2d2ddd10-d5b3-4543-a1a2-cfa5f6d9ed55 (gva.es)
FE Neurología

28/06/2023

12/07/2023

cf95a544-01ff-4099-a1d6-061d87e81ca2 (gva.es)
Médico/a de Urgencia Hospitalaria

28/06/2023

12/07/2023

21a1419d-b8cc-4834-ae59-52fd3c3d84e6 (gva.es)

Versió en valencià

SIMAP

30 de juny 2023

www.simap-pas.es

Consorci Hospital General Universitari de València

Concurs de Mèrits Extraordinari llei 20/2021

Puntuacions provisionals diverses categories i especialitats

Aquesta setmana s’han publicat en la web del CHGUV les puntuacions provisionals del Concurs Extraordinari de Mèrits d’algunes categories professionals i especialitats.

CHGUV – Oferta d’ocupació pública 2018-2019-2020-2021-2022 (gva.es)

Setmanalment anirem informant de les publicacions que es vagen realitzant, així com de la data en la qual finalitza el termini d’al·legacions per a cada categoria professional o especialitat, que és de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la corresponent publicació.

Consorci Hospital General Universitari de València
Puntuacions provisionals i termini d’al·legacions Concurs de Mèrits Extraordinari Llei 20/2021
Categoria/Especialitat

Publicació

Al·legacions fins a

Link

FE Anàlisis Clíniques

16/06/2023

30/06/2023

6bcc6081-afa4-43d2-a188-6c49a6f7e462 (gva.es)
FE Aparell Digestiu

16/06/2023

30/06/2023

Microsoft Word – Anunci bareme_PROVISIONAL_CM-07-22 (gva.es)
FE Pediatria

16/06/2023

30/06/2023

16487793-23e8-4412-95aa-79978608efb5 (gva.es)
FE Radiodiagnòstic

16/06/2023

30/06/2023

4c1fe056-eea7-4b7f-89b1-ecbe4c8a12f5 (gva.es)
FE Cirurgia oral i maxil·lofacial

20/06/2023

04/07/2023

ab223199-2dde-45eb-a0c8-62c9fdcef18b (gva.es)
FE MIN (Infecciosos)

20/06/2023

04/07/2023

4032fca8-4a1b-4731-9b8c-6c9184bed070 (gva.es)
Titulats superior (biologia)

20/06/2023

04/07/2023

aa3a0ed0-9dc4-4e1e-9bbb-b909d2435982 (gva.es)
FE Anatomia Patològica

23/06/2023

07/07/2023

1417e3aa-0041-4e4e-9cd6-8b681f086eed (gva.es)
FE Cardiologia

23/06/2023

07/07/2023

bfbe8667-8b51-424f-9026-f781880d4829 (gva.es)
TEL

23/06/2023

07/07/2023

a44a376c-1c99-4d1e-8883-bde65c867d48 (gva.es)
FE Cirurgia Plàstica i Reparadora

28/06/2023

12/07/2023

bc4f8666-ae2b-4063-99ee-4836525d2c68 (gva.es)
FE Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica

28/06/2023

12/07/2023

1e0cf63c-1bc2-4496-ac0e-ea7bde86f808 (gva.es)
FE Dermatologia

28/06/2023

12/07/2023

7c6ebbeb-2b1c-4b11-9a5b-8ecc9c5eb8d9 (gva.es)
FE Medicina Preventiva i Salut Pública

28/06/2023

12/07/2023

2d2ddd10-d5b3-4543-a1a2-cfa5f6d9ed55 (gva.es)
FE Neurologia

28/06/2023

12/07/2023

cf95a544-01ff-4099-a1d6-061d87e81ca2 (gva.es)
Metge/a d’Urgència Hospitalària

28/06/2023

12/07/2023

21a1419d-b8cc-4834-ae59-52fd3c3d84e6 (gva.es)


Cuando otros desisten, SIMAP insiste