Quantcast
Skip to main content
AnunciosEmpleo públicoProcesos selectivos

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Procesos selectivos ley 20/2021. Actualización Concurso de Méritos Extraordinario

By 14 de diciembre de 2023No Comments


 

En esta tabla puedes consultar situación del Concurso de Méritos Extraordinario en el CHGUV por categorías y especialidades. 

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 
Actualización estado del Concurso de Méritos Extraordinario Ley 20/2021 a 14/12/2023 
Categoría/Especialidad 

Puntuación Provisional

Puntuación Definitiva

Link al último listado publicado 
Administrativo/a*  3c6f8e9f-6b5a-4170-9b77-82989cf8ea3f* 
Analista Programador de Sistemas 

07/12/2023

3497987c-5bc1-475c-be2f-f3b0c0418f2a (gva.es) 
Auxiliar Administrativo 

18/09/2023

9efaccc4-4768-4f4e-b96c-65e8f9040938* 
Celador/a 

01/08/2023

2e443992-f663-458b-b418-896540f20ada* 
Delineante 

30/08/2023

50886b2b-bab3-4619-b6c5-49a466a37efd* 
Enfermero/a 

20/10/2023

21c2b2fa-6c34-4ced-91d0-e01b6c426283 (gva.es) 
Especialista Enfermería Obstétrico Ginec. 

04/12/2023

ca0225d7-2ece-4ff9-9a1c-542661fcf905 (gva.es) 
FE Análisis Clínicos 

14/09/2023

f54d6b09-f406-4773-ac30-a5f14069ae88* 
FE Anatomía Patológica 

16/10/2023

89a6e6d2-2db9-4d22-9265-23bf7717c10f (gva.es) 
FE Anestesia y Reanimación 

07/07/2023

b85b2c43-37bb-40d9-ab60-fdddeb80e649* 
FE Aparato Digestivo 

14/09/2023

c67885e4-f93e-4784-83ac-c2ad3e9b3616 (gva.es) 
FE Bioquímica Clínica*  33a880ab-9543-4420-b7d1-7846878c01f5* 
FE Cardiología 

14/09/2023

65671248-7447-47e8-9043-c44d8633a635 (gva.es) 
FE Cirugía oral y maxilofacial 

16/10/2023

006980bd-1c99-4a37-9a2f-1b7b117f088c (gva.es) 
FE Cirugía Ortopédica y Traumatológica 

14/09/2023

fea8c455-9e54-4c5b-9c9e-b1148740acb8 (gva.es) 
FE Cirugía Plástica y Reparadora 

14/09/2023

7e56c278-1a40-4cec-8d1a-692deb6547d4 (gva.es) 
FE Cirugía Torácica*  c5632b29-2c33-4982-baa0-4647c5254d14* 
FE Dermatología 

14/09/2023

3a886464-7867-4db5-a060-e4a73e7f1cea (gva.es) 
FE Endocrinología y Nutrición*  d17c8fce-354c-45fd-94e4-159967a5153c* 
FE Hematología y Hemoterapia 

22/11/2023

1068d033-d000-4e22-b503-223457014a6c (gva.es) 
FE Medicina Familiar y Comunitaria 

28/11/2023

1c0edb3a-ede0-40e2-ae26-0a628344f98a (gva.es) 
FE Medicina Interna (infecciosos) 

14/09/2023

bf3edd37-1350-45cc-8e1d-0a72aa4d05f6 (gva.es) 
FE Medicina Preventiva y Salud Pública 

06/11/2023

ce52963d-b337-411f-9115-0b586e70c203 (gva.es) 
FE Nefrología 

06/07/2023

56d3a5c1-adc6-41c4-a996-c974aa599321* 
FE Neurocirugía 

13/12/2023

79df8258-c42e-4eb3-9368-9c75f932b6e3 (gva.es) 
FE Neurología 

10/10/2023

c382e23a-f6fb-4fd8-b745-bc2d09965b33* 
FE Obstetricia y Ginecología 

07/07/2023

c18fc1b4-8019-4b90-8f96-b4c0a700ec77* 
FE Oftalmología 

10/10/2023

3b5eb176-76bb-4bea-a6c5-8ca32a49877b* 
FE Pediatría y sus Áreas Específicas 

16/06/2023

16487793-23e8-4412-95aa-79978608efb5* 
FE Radiodiagnóstico 

14/09/2023

56d6f5ec-7e07-4d89-b43a-1db89b277de9 (gva.es) 
FE Urología 

16/10/2023

85ab71ae-ec1e-47fa-9d22-bd4396ec53f0 (gva.es) 
Fisioterapeuta (jornada 100%) 

08/11/2023

b7a49ef8-0551-4a4f-9749-467651e8a35b (gva.es) 
Fisioterapeuta (jornada 57%)  

21/11/2023

5dd84b0e-b619-4516-b685-bd6de003b9e5 (gva.es) 
Gestión de la Función Administrativa*  d1687e9e-69a5-4c05-9233-5b8ee8b9d003* 
Médico/a de Urgencia Hospitalaria 

10/10/2023

6d7709e7-3b00-4dae-b1ef-b333bb6bb99b* 
Técnico Especialista en Laboratorio 

25/09/2023

3d8a461e-33e1-491d-8089-b888bb75d037* 
Técnico Especialista en Anatomía Patológica 

04/12/2023

6fca3653-6e83-4ec0-ac58-d818d5ca6b1e (gva.es) 
Técnico Especialista en Radiodiagnóstico 

13/12/2023

ce13b413-b438-4fc0-9550-bac2ca8584ab (gva.es) 
Técnico/a Cuidados Auxiliares Enfermería 

14/12/2023

13dbae57-01b2-4c1d-b050-7cb7e3162980 (gva.es) 
Técnico/a de Informática 

07/12/2023

d72d549f-71f2-4cd3-8759-d61b033d6086 (gva.es) 
Técnico/a Función Administrativa 

24/11/2023

ba2a8b1c-41c9-4024-8d04-95ad7abd6505 (gva.es) 
Terapeuta ocupacional 

04/12/2023

70cea7ac-a201-41eb-9f99-979ebbc42228 (gva.es) 
Otros Titulados Superiores (biología) 

16/10/2023

a2425f1b-4637-4ea4-a8d1-549b0d5014af (gva.es) 
Otros Titulados Superiores (Psicología)*  ee3ee1be-1f24-4beb-a8d3-13df657528c0 (gva.es) 
  
* Última publicación: listado de personas admitidas y excluidas 

Versió en valencià

SIMAP 

14 de desembre 2023

Consorci Hospital General Universitari de València

Processos selectius llei 20/2021  

Actualització Concurs de Mèrits Extraordinari 

Estimat company/a, en esta taula pots consultar situació del Concurs de Mèrits Extraordinari en el CHGUV per categories i especialitats. 

Consorci Hospital General Universitari de València 
Actualització estat del Concurs de Mèrits Extraordinari Llei 20/2021 a 14/12/2023 
Categoria/Especialitat 

Puntuació Provisional

Puntuació Definitiva

Link a l’últim llistat publicat 
Administratiu/va*  3c6f8e9f-6b5a-4170-9b77-82989cf8ea3f 
Analista Programador de Sistemes 

07/12/2023

3497987c-5bc1-475c-be2f-f3b0c0418f2a (gva.es) 
Auxiliar Administratiu/va 

18/09/2023

9efaccc4-4768-4f4e-b96c-65e8f9040938 
Zelador/a 

01/08/2023

2e443992-f663-458b-b418-896540f20ada 
Delineant 

30/08/2023

50886b2b-bab3-4619-b6c5-49a466a37efd 
Infermer/a 

20/10/2023

21c2b2fa-6c34-4ced-91d0-e01b6c426283 (gva.es) 
Especialista Infermeria Obstètric Ginec. 

04/12/2023

ca0225d7-2ece-4ff9-9a1c-542661fcf905 (gva.es) 
FE Anàlisis Clíniques 

14/09/2023

f54d6b09-f406-4773-ac30-a5f14069ae88 
FE Anatomia Patològica 

16/10/2023

89a6e6d2-2db9-4d22-9265-23bf7717c10f (gva.es) 
FE Anestèsia i Reanimació 

07/07/2023

b85b2c43-37bb-40d9-ab60-fdddeb80e649 
FE Aparell Digestiu 

14/09/2023

c67885e4-f93e-4784-83ac-c2ad3e9b3616 (gva.es) 
FE Bioquímica Clínica*  33a880ab-9543-4420-b7d1-7846878c01f5 
FE Cardiologia 

14/09/2023

65671248-7447-47e8-9043-c44d8633a635 (gva.es) 
FE Cirurgia oral i maxil·lofacial 

16/10/2023

006980bd-1c99-4a37-9a2f-1b7b117f088c (gva.es) 
FE Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 

14/09/2023

fea8c455-9e54-4c5b-9c9e-b1148740acb8 (gva.es) 
FE Cirurgia Plàstica i Reparadora 

14/09/2023

7e56c278-1a40-4cec-8d1a-692deb6547d4 (gva.es) 
FE Cirurgia Toràcica*  c5632b29-2c33-4982-baa0-4647c5254d14 
FE Dermatologia 

14/09/2023

3a886464-7867-4db5-a060-e4a73e7f1cea (gva.es) 
FE Endocrinologia i Nutrició*  d17c8fce-354c-45fd-94e4-159967a5153c 
FE Hematologia i Hemoteràpia 

22/11/2023

1068d033-d000-4e22-b503-223457014a6c (gva.es) 
FE Medicina Familiar i Comunitària 

28/11/2023

1c0edb3a-ede0-40e2-ae26-0a628344f98a (gva.es) 
FE Medicina Interna (infecciosos) 

14/09/2023

bf3edd37-1350-45cc-8e1d-0a72aa4d05f6 (gva.es) 
FE Medicina Preventiva i Salut Pública 

06/11/2023

ce52963d-b337-411f-9115-0b586e70c203 (gva.es) 
FE Nefrologia 

06/07/2023

56d3a5c1-adc6-41c4-a996-c974aa599321 
FE Neurocirurgia 

13/12/2023

79df8258-c42e-4eb3-9368-9c75f932b6e3 (gva.es) 
FE Neurologia 

10/10/2023

c382e23a-f6fb-4fd8-b745-bc2d09965b33 
FE Obstetrícia i Ginecologia 

07/07/2023

c18fc1b4-8019-4b90-8f96-b4c0a700ec77 
FE Oftalmologia 

10/10/2023

3b5eb176-76bb-4bea-a6c5-8ca32a49877b 
FE Pediatria i les seues Àrees Específiques 

16/06/2023

16487793-23e8-4412-95aa-79978608efb5 
FE Radiodiagnòstic 

14/09/2023

56d6f5ec-7e07-4d89-b43a-1db89b277de9 (gva.es) 
FE Urologia 

16/10/2023

85ab71ae-ec1e-47fa-9d22-bd4396ec53f0 (gva.es) 
Fisioterapeuta (jornada 100%) 

08/11/2023

b7a49ef8-0551-4a4f-9749-467651e8a35b (gva.es) 
Fisioterapeuta (jornada 57%)  

21/11/2023

5dd84b0e-b619-4516-b685-bd6de003b9e5 (gva.es) 
Gestió de la Funció Administrativa*  d1687e9e-69a5-4c05-9233-5b8ee8b9d003 
Metge/essa d’Urgència Hospitalària 

10/10/2023

6d7709e7-3b00-4dae-b1ef-b333bb6bb99b 
Tècnic Especialista en Laboratori 

25/09/2023

3d8a461e-33e1-491d-8089-b888bb75d037 
Tècnic Especialista en Anatomia Patològica 

04/12/2023

6fca3653-6e83-4ec0-ac58-d818d5ca6b1e (gva.es) 
Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic 

13/12/2023

ce13b413-b438-4fc0-9550-bac2ca8584ab (gva.es) 
Tècnic/a Cures Auxiliars Infermeria 

14/12/2023

13dbae57-01b2-4c1d-b050-7cb7e3162980 (gva.es) 
Tècnic/a d’Informàtica 

07/12/2023

d72d549f-71f2-4cd3-8759-d61b033d6086 (gva.es) 
Tècnic/a Funció Administrativa 

24/11/2023

ba2a8b1c-41c9-4024-8d04-95ad7abd6505 (gva.es) 
Terapeuta ocupacional 

04/12/2023

70cea7ac-a201-41eb-9f99-979ebbc42228 (gva.es) 
Altres Titulats Superiors (biologia) 

16/10/2023

a2425f1b-4637-4ea4-a8d1-549b0d5014af (gva.es) 
Altres Titulats Superiors (Psicologia)*  ee3ee1be-1f24-4beb-a8d3-13df657528c0 (gva.es) 
  
* Última publicació: llistat de persones admeses i excloses 


Cuando otros desisten, SIMAP insiste