Quantcast
Skip to main content
AnunciosEmpleo públicoProcesos selectivos

CHGUV. Concurso de Méritos Extraordinario ley 20/2021. Actualización 21-07-2023

By 21 de julio de 2023No Comments

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 

Concurso de Méritos Extraordinario ley 20/2021  

Puntuaciones provisionales diversas categorías y especialidades 

Enviamos la actualización de la relación de categorías y especialidades de las que se han publicado en la web del CHGUV las puntuaciones provisionales del Concurso Extraordinario de Méritos, con sus respectivos plazos de alegaciones. 

CHGUV – Oferta de empleo público 2018-2019-2020-2021-2022 (gva.es)

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Puntuaciones provisionales y plazo de alegaciones Concurso de Méritos Extraordinario Ley 20/2021
Categoría/Especialidad

Publicación

Alegaciones hasta

Link

Celador/a

07/06/2023

21/06/2023

79ef0c28-f1cc-4473-bc50-e92cee4ea46a (gva.es)

Auxiliar Administrativo

09/06/2023

23/06/2023

6a94d86e-f749-4312-bd56-855de9c3a77f (gva.es)

FE Análisis Clínicos

16/06/2023

30/06/2023

6bcc6081-afa4-43d2-a188-6c49a6f7e462 (gva.es)

FE Aparato Digestivo

16/06/2023

30/06/2023

Microsoft Word – Anuncio baremo_PROVISIONAL_CM-07-22 (gva.es)

FE Pediatría

16/06/2023

30/06/2023

16487793-23e8-4412-95aa-79978608efb5 (gva.es)

FE Radiodiagnóstico

16/06/2023

30/06/2023

4c1fe056-eea7-4b7f-89b1-ecbe4c8a12f5 (gva.es)

FE Cirugía oral y maxilofacial

20/06/2023

04/07/2023

ab223199-2dde-45eb-a0c8-62c9fdcef18b (gva.es)

FE MIN (Infecciosos)

20/06/2023

04/07/2023

4032fca8-4a1b-4731-9b8c-6c9184bed070 (gva.es)

Titulados superiores (biología)

20/06/2023

04/07/2023

aa3a0ed0-9dc4-4e1e-9bbb-b909d2435982 (gva.es)

FE Anatomía Patológica

23/06/2023

07/07/2023

1417e3aa-0041-4e4e-9cd6-8b681f086eed (gva.es)

FE Cardiología

23/06/2023

07/07/2023

bfbe8667-8b51-424f-9026-f781880d4829 (gva.es)

TEL

23/06/2023

07/07/2023

a44a376c-1c99-4d1e-8883-bde65c867d48 (gva.es)

FE Cirugía Plástica y Reparadora

28/06/2023

12/07/2023

bc4f8666-ae2b-4063-99ee-4836525d2c68 (gva.es)

FE Cirugía Ortopédica y Traumatológica

28/06/2023

12/07/2023

1e0cf63c-1bc2-4496-ac0e-ea7bde86f808 (gva.es)

FE Dermatología

28/06/2023

12/07/2023

7c6ebbeb-2b1c-4b11-9a5b-8ecc9c5eb8d9 (gva.es)

FE Medicina Preventiva y Salud Pública

28/06/2023

12/07/2023

2d2ddd10-d5b3-4543-a1a2-cfa5f6d9ed55 (gva.es)

FE Neurología

28/06/2023

12/07/2023

cf95a544-01ff-4099-a1d6-061d87e81ca2 (gva.es)

Médico/a de Urgencia Hospitalaria

28/06/2023

12/07/2023

21a1419d-b8cc-4834-ae59-52fd3c3d84e6 (gva.es)

FE Nefrología

06/07/2023

20/07/2023

56d3a5c1-adc6-41c4-a996-c974aa599321 (gva.es)

FE Urología

06/07/2023

20/07/2023

4a36630f-b439-446f-882b-3eacc8bb6f6b (gva.es)

FE Anestesia y Reanimación

07/07/2023

21/07/2023

b85b2c43-37bb-40d9-ab60-fdddeb80e649 (gva.es)

FE Obstetricia y Ginecología

07/07/2023

21/07/2023

c18fc1b4-8019-4b90-8f96-b4c0a700ec77 (gva.es)

FE Oftalmología

07/07/2023

21/07/2023

0e61b8d1-683e-4b0c-94b4-cadce19a0ac5 (gva.es)

Enfermero/a

14/07/2023

28/07/2023

9630c343-8b90-44bc-b4c5-76d94b36515e (gva.es)

Delineante

14/07/2023

28/07/2023

2f9ebadf-f5c6-476b-a0a7-c3a3edd536f7 (gva.es)

FE Oftalmología (ampliación plazo alegaciones)

18/07/2023

27/07/2023

0958efc1-1abe-4f6e-99df-6e4f87ec5986 (gva.es)

Técnico/a Cuidados Auxiliares Enfermería

18/07/2023

01/08/2023

302bfde3-3914-4c74-b24c-48632b71e991 (gva.es)

Versió en valencià

Consorci Hospital General Universitari de València 

Concurs de Mèrits Extraordinari llei 20/2021  

Puntuacions provisionals diverses categories i especialitats 

Enviem l’actualització de la relació de categories i especialitats de les quals s’han publicat en la web del CHGUV les puntuacions provisionals del Concurs Extraordinari de Mèrits, amb els seus respectius terminis d’al·legacions. 

CHGUV – Oferta d’ocupació pública 2018-2019-2020-2021-2022 (gva.es)

Consorci Hospital General Universitari de València
Puntuacions provisionals i termini d’al·legacions Concurs de Mèrits Extraordinari Llei 20/2021
Categoria/Especialitat

Publicació

Al·legacions fins a

Link

Zelador/a

07/06/2023

21/06/2023

79ef0c28-f1cc-4473-bc50-e92cee4ea46a (gva.es)

Auxiliar Administratiu

09/06/2023

23/06/2023

6a94d86e-f749-4312-bd56-855de9c3a77f (gva.es)

FE Anàlisis Clíniques

16/06/2023

30/06/2023

6bcc6081-afa4-43d2-a188-6c49a6f7e462 (gva.es)

FE Aparell Digestiu

16/06/2023

30/06/2023

Microsoft Word – Anunci bareme_PROVISIONAL_CM-07-22 (gva.es)

FE Pediatria

16/06/2023

30/06/2023

16487793-23e8-4412-95aa-79978608efb5 (gva.es)

FE Radiodiagnòstic

16/06/2023

30/06/2023

4c1fe056-eea7-4b7f-89b1-ecbe4c8a12f5 (gva.es)

FE Cirurgia oral i maxil·lofacial

20/06/2023

04/07/2023

ab223199-2dde-45eb-a0c8-62c9fdcef18b (gva.es)

FE MIN (Infecciosos)

20/06/2023

04/07/2023

4032fca8-4a1b-4731-9b8c-6c9184bed070 (gva.es)

Titulats superiors (biologia)

20/06/2023

04/07/2023

aa3a0ed0-9dc4-4e1e-9bbb-b909d2435982 (gva.es)

FE Anatomia Patològica

23/06/2023

07/07/2023

1417e3aa-0041-4e4e-9cd6-8b681f086eed (gva.es)

FE Cardiologia

23/06/2023

07/07/2023

bfbe8667-8b51-424f-9026-f781880d4829 (gva.es)

TEL

23/06/2023

07/07/2023

a44a376c-1c99-4d1e-8883-bde65c867d48 (gva.es)

FE Cirurgia Plàstica i Reparadora

28/06/2023

12/07/2023

bc4f8666-ae2b-4063-99ee-4836525d2c68 (gva.es)

FE Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica

28/06/2023

12/07/2023

1e0cf63c-1bc2-4496-ac0e-ea7bde86f808 (gva.es)

FE Dermatologia

28/06/2023

12/07/2023

7c6ebbeb-2b1c-4b11-9a5b-8ecc9c5eb8d9 (gva.es)

FE Medicina Preventiva i Salut Pública

28/06/2023

12/07/2023

2d2ddd10-d5b3-4543-a1a2-cfa5f6d9ed55 (gva.es)

FE Neurologia

28/06/2023

12/07/2023

cf95a544-01ff-4099-a1d6-061d87e81ca2 (gva.es)

Metge/a d’Urgència Hospitalària

28/06/2023

12/07/2023

21a1419d-b8cc-4834-ae59-52fd3c3d84e6 (gva.es)

FE Nefrologia

06/07/2023

20/07/2023

56d3a5c1-adc6-41c4-a996-c974aa599321 (gva.es)

FE Urologia

06/07/2023

20/07/2023

4a36630f-b439-446f-882b-3eacc8bb6f6b (gva.es)

FE Anestèsia i Reanimació

07/07/2023

21/07/2023

b85b2c43-37bb-40d9-ab60-fdddeb80e649 (gva.es)

FE Obstetrícia i Ginecologia

07/07/2023

21/07/2023

c18fc1b4-8019-4b90-8f96-b4c0a700ec77 (gva.es)

FE Oftalmologia

07/07/2023

21/07/2023

0e61b8d1-683e-4b0c-94b4-cadce19a0ac5 (gva.es)

Infermer/a

14/07/2023

28/07/2023

9630c343-8b90-44bc-b4c5-76d94b36515e (gva.es)

Delineant

14/07/2023

28/07/2023

2f9ebadf-f5c6-476b-a0a7-c3a3edd536f7 (gva.es)

FE Oftalmologia (ampliació termini al·legacions)

18/07/2023

27/07/2023

0958efc1-1abe-4f6e-99df-6e4f87ec5986 (gva.es)

Tècnic/a Cures Auxiliars Infermeria

18/07/2023

01/08/2023

302bfde3-3914-4c74-b24c-48632b71e991 (gva.es)