Quantcast
Skip to main content
AnunciosEmpleo públicoProcesos selectivos

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia: procesos selectivos ley 20/2021. Actualización Concurso de Méritos Extraordinario

By 8 de febrero de 2024No Comments

En esta tabla puedes consultar situación del Concurso de Méritos Extraordinario en el CHGUV por categorías y especialidades.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Actualización estado del Concurso de Méritos Extraordinario Ley 20/2021 a 08/02/2024
Categoría/Especialidad

Puntuación Provisional

Puntuación Definitiva

Link al último listado publicado

Administrativo/a*  

3c6f8e9f-6b5a-4170-9b77-82989cf8ea3f*

Analista Programador de Sistemas  

07/12/2023

3497987c-5bc1-475c-be2f-f3b0c0418f2a (gva.es)

Auxiliar Administrativo  

18/09/2023

9efaccc4-4768-4f4e-b96c-65e8f9040938*

Celador/a  

01/08/2023

2e443992-f663-458b-b418-896540f20ada*

Delineante  

30/08/2023

50886b2b-bab3-4619-b6c5-49a466a37efd*

Enfermero/a  

20/10/2023

21c2b2fa-6c34-4ced-91d0-e01b6c426283 (gva.es)

Especialista Enfermería Obstétrico Ginec.  

04/12/2023

ca0225d7-2ece-4ff9-9a1c-542661fcf905 (gva.es)

FE Análisis Clínicos  

14/09/2023

f54d6b09-f406-4773-ac30-a5f14069ae88*

FE Anatomía Patológica  

16/10/2023

89a6e6d2-2db9-4d22-9265-23bf7717c10f (gva.es)

FE Anestesia y Reanimación  

01/02/2024

5202f402-6057-45df-a34a-ba4e3d3b660a (gva.es)

FE Aparato Digestivo  

14/09/2023

c67885e4-f93e-4784-83ac-c2ad3e9b3616 (gva.es)

FE Bioquímica Clínica

19/12/2023

f7c787b2-5480-45a0-a956-fb2b44ced24d (gva.es)

FE Cardiología  

14/09/2023

65671248-7447-47e8-9043-c44d8633a635 (gva.es)

FE Cirugía oral y maxilofacial  

16/10/2023

006980bd-1c99-4a37-9a2f-1b7b117f088c (gva.es)

FE Cirugía Ortopédica y Traumatológica  

14/09/2023

fea8c455-9e54-4c5b-9c9e-b1148740acb8 (gva.es)

FE Cirugía Plástica y Reparadora  

14/09/2023

7e56c278-1a40-4cec-8d1a-692deb6547d4 (gva.es)

FE Cirugía Torácica*  

c5632b29-2c33-4982-baa0-4647c5254d14*

FE Dermatología  

14/09/2023

3a886464-7867-4db5-a060-e4a73e7f1cea (gva.es)

FE Endocrinología y Nutrición*  

d17c8fce-354c-45fd-94e4-159967a5153c*

FE Hematología y Hemoterapia  

18/12/2023

97aee9a6-38f8-4b44-8d9e-c0552bff666d (gva.es)

FE Medicina Familiar y Comunitaria  

20/12/2023

cb24cc27-bc7f-4f39-b5ee-3a116fa4f7f9 (gva.es)

FE Medicina Interna (infecciosos)  

14/09/2023

bf3edd37-1350-45cc-8e1d-0a72aa4d05f6 (gva.es)

FE Medicina Preventiva y Salud Pública  

06/11/2023

ce52963d-b337-411f-9115-0b586e70c203 (gva.es)

FE Nefrología  

08/02/2024

1d55520f-0250-45b0-9122-a4a3609cbd9a (gva.es)

FE Neurocirugía  

06/02/2024

12784965-9e75-4e2c-b375-16cc890dae55 (gva.es)

FE Neurología  

10/10/2023

c382e23a-f6fb-4fd8-b745-bc2d09965b33*

FE Obstetricia y Ginecología  

19/12/2023

82228e67-c107-4865-a234-44eb89cd15df (gva.es)

FE Oftalmología  

10/10/2023

3b5eb176-76bb-4bea-a6c5-8ca32a49877b*

FE Pediatría y sus Áreas Específicas  

04/01/2023

d12e5438-9001-48d9-8a03-cf16bb81bdf8 (gva.es)

FE Radiodiagnóstico  

14/09/2023

56d6f5ec-7e07-4d89-b43a-1db89b277de9 (gva.es)

FE Urología  

16/10/2023

85ab71ae-ec1e-47fa-9d22-bd4396ec53f0 (gva.es)

Fisioterapeuta (jornada 100%)  

22/12/2023

60964535-981a-4f6c-926a-7e2fdd332441 (gva.es)

Fisioterapeuta (jornada 57%)   

19/01/2024

0036382e-0a6a-4727-b941-e41563b38372 (gva.es)

Gestión de la Función Administrativa*  

d1687e9e-69a5-4c05-9233-5b8ee8b9d003*

Médico/a de Urgencia Hospitalaria  

10/10/2023

6d7709e7-3b00-4dae-b1ef-b333bb6bb99b*

Técnico Especialista en Laboratorio  

25/09/2023

3d8a461e-33e1-491d-8089-b888bb75d037*

Técnico Especialista en Anatomía Patológica  

04/12/2023

6fca3653-6e83-4ec0-ac58-d818d5ca6b1e (gva.es)

Técnico Especialista en Radiodiagnóstico  

30/01/2024

11f76025-1a51-4963-9675-1147ef921c31 (gva.es)

Técnico/a Cuidados Auxiliares Enfermería  

14/12/2023

13dbae57-01b2-4c1d-b050-7cb7e3162980 (gva.es)

Técnico/a de Informática  

07/12/2023

d72d549f-71f2-4cd3-8759-d61b033d6086 (gva.es)

Técnico/a Función Administrativa  

24/11/2023

ba2a8b1c-41c9-4024-8d04-95ad7abd6505 (gva.es)

Terapeuta ocupacional  

04/12/2023

70cea7ac-a201-41eb-9f99-979ebbc42228 (gva.es)

Otros Titulados Superiores (biología)  

16/10/2023

a2425f1b-4637-4ea4-a8d1-549b0d5014af (gva.es)

Otros Titulados Superiores (Psicología)*  

ee3ee1be-1f24-4beb-a8d3-13df657528c0 (gva.es)

* Última publicación: listado de personas admitidas y excluidas

Versió en valencià

SIMAP

Consorci Hospital General Universitari de València

Processos selectius llei 20/2021

Actualització Concurs de Mèrits Extraordinari

En esta taula pots consultar situació del Concurs de Mèrits Extraordinari en el CHGUV per categories i especialitats.

Consorci Hospital General Universitari de València
Actualització estat del Concurs de Mèrits Extraordinari Llei 20/2021 a 08/02/2024
Categoria/Especialitat

Puntuació Provisional

Puntuació Definitiva

Link a l’últim llistat publicat

Administratiu/a*  

3c6f8e9f-6b5a-4170-9b77-82989cf8ea3f*

Analista Programador de Sistemes  

07/12/2023

3497987c-5bc1-475c-be2f-f3b0c0418f2a (gva.es)

Auxiliar Administratiu  

18/09/2023

9efaccc4-4768-4f4e-b96c-65e8f9040938*

Zelador/a  

01/08/2023

2e443992-f663-458b-b418-896540f20ada*

Delineant  

30/08/2023

50886b2b-bab3-4619-b6c5-49a466a37efd*

Infermer/a  

20/10/2023

21c2b2fa-6c34-4ced-91d0-e01b6c426283 (gva.es)

Especialista Infermeria Obstètric Ginec.  

04/12/2023

ca0225d7-2ece-4ff9-9a1c-542661fcf905 (gva.es)

FE Anàlisis Clíniques  

14/09/2023

f54d6b09-f406-4773-ac30-a5f14069ae88*

FE Anatomia Patològica  

16/10/2023

89a6e6d2-2db9-4d22-9265-23bf7717c10f (gva.es)

FE Anestèsia i Reanimació  

01/02/2024

5202f402-6057-45df-a34a-ba4e3d3b660a (gva.es)

FE Aparell Digestiu  

14/09/2023

c67885e4-f93e-4784-83ac-c2ad3e9b3616 (gva.es)

FE Bioquímica Clínica

19/12/2023

f7c787b2-5480-45a0-a956-fb2b44ced24d (gva.es)

FE Cardiologia  

14/09/2023

65671248-7447-47e8-9043-c44d8633a635 (gva.es)

FE Cirurgia oral i maxil·lofacial  

16/10/2023

006980bd-1c99-4a37-9a2f-1b7b117f088c (gva.es)

FE Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica  

14/09/2023

fea8c455-9e54-4c5b-9c9e-b1148740acb8 (gva.es)

FE Cirurgia Plàstica i Reparadora  

14/09/2023

7e56c278-1a40-4cec-8d1a-692deb6547d4 (gva.es)

FE Cirurgia Toràcica*  

c5632b29-2c33-4982-baa0-4647c5254d14*

FE Dermatologia  

14/09/2023

3a886464-7867-4db5-a060-e4a73e7f1cea (gva.es)

FE Endocrinologia i Nutrició*  

d17c8fce-354c-45fd-94e4-159967a5153c*

FE Hematologia i Hemoteràpia  

18/12/2023

97aee9a6-38f8-4b44-8d9e-c0552bff666d (gva.es)

FE Medicina Familiar i Comunitària  

20/12/2023

cb24cc27-bc7f-4f39-b5ee-3a116fa4f7f9 (gva.es)

FE Medicina Interna (infecciosos)  

14/09/2023

bf3edd37-1350-45cc-8e1d-0a72aa4d05f6 (gva.es)

FE Medicina Preventiva i Salut Pública  

06/11/2023

ce52963d-b337-411f-9115-0b586e70c203 (gva.es)

FE Nefrologia  

08/02/2024

1d55520f-0250-45b0-9122-a4a3609cbd9a (gva.es)

FE Neurocirurgia  

06/02/2024

12784965-9e75-4e2c-b375-16cc890dae55 (gva.es)

FE Neurologia  

10/10/2023

c382e23a-f6fb-4fd8-b745-bc2d09965b33*

FE Obstetrícia i Ginecologia  

19/12/2023

82228e67-c107-4865-a234-44eb89cd15df (gva.es)

FE Oftalmologia  

10/10/2023

3b5eb176-76bb-4bea-a6c5-8ca32a49877b*

FE Pediatria i les seues Àrees Específiques  

04/01/2023

d12e5438-9001-48d9-8a03-cf16bb81bdf8 (gva.es)

FE Radiodiagnòstic  

14/09/2023

56d6f5ec-7e07-4d89-b43a-1db89b277de9 (gva.es)

FE Urologia  

16/10/2023

85ab71ae-ec1e-47fa-9d22-bd4396ec53f0 (gva.es)

Fisioterapeuta (jornada 100%)  

22/12/2023

60964535-981a-4f6c-926a-7e2fdd332441 (gva.es)

Fisioterapeuta (jornada 57%)   

19/01/2024

0036382e-0a6a-4727-b941-e41563b38372 (gva.es)

Gestió de la Funció Administrativa*  

d1687e9e-69a5-4c05-9233-5b8ee8b9d003*

Metge/a d’Urgència Hospitalària  

10/10/2023

6d7709e7-3b00-4dae-b1ef-b333bb6bb99b*

Tècnic Especialista en Laboratori  

25/09/2023

3d8a461e-33e1-491d-8089-b888bb75d037*

Tècnic Especialista en Anatomia Patològica  

04/12/2023

6fca3653-6e83-4ec0-ac58-d818d5ca6b1e (gva.es)

Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic  

30/01/2024

11f76025-1a51-4963-9675-1147ef921c31 (gva.es)

Tècnic/a Cures Auxiliars Infermeria  

14/12/2023

13dbae57-01b2-4c1d-b050-7cb7e3162980 (gva.es)

Tècnic/a d’Informàtica  

07/12/2023

d72d549f-71f2-4cd3-8759-d61b033d6086 (gva.es)

Tècnic/a Funció Administrativa  

24/11/2023

ba2a8b1c-41c9-4024-8d04-95ad7abd6505 (gva.es)

Terapeuta ocupacional  

04/12/2023

70cea7ac-a201-41eb-9f99-979ebbc42228 (gva.es)

Altres Titulats Superiors (biologia)  

16/10/2023

a2425f1b-4637-4ea4-a8d1-549b0d5014af (gva.es)

Altres Titulats Superiors (Psicologia)*  

ee3ee1be-1f24-4beb-a8d3-13df657528c0 (gva.es)

* Última publicació: llistat de persones admeses i excloses

Cuando otros desisten, SIMAP insiste