Quantcast
Skip to main content
AnunciosEmpleo públicoProcesos selectivos

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Concurso de Méritos Extraordinario ley 20/202. Puntuaciones definitivas diversas categorías y especialidades

By 17 de octubre de 2023No Comments


 

 

Ayer se publicaron en la web del CHGUV las puntuaciones definitivas de FE en Anatomía Patológica, FE en Cirugía Oral y Maxilofacial, FE en Urología y Otros Titulados Superiores (Biología) y el pasado 10 de octubre se publicaron las puntuaciones correspondientes a Médico/a de Urgencia Hospitalaria, FE en Oftalmología y FE en Neurología. Circunstancias que aprovechamos para enviaros información sobre la fase en la que se encuentra el Concurso Extraordinario de Méritos en cada categorías y especialidad (ver tabla en la siguiente página).

En relación con la toma de posesión de quienes obtengan plaza en este Concurso, queremos informaros de que la previsión de la dirección es que se produzca una vez que haya finalizado el Concurso Oposición derivado de la aplicación de la Ley 20/2021, que esperan poder desarrollar en los próximos meses.

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia
Actualización estado del Concurso de Méritos Extraordinario Ley 20/2021 a 17/10/2023
Categoría/Especialidad

Puntuación Provisional

Puntuación Definitiva

Link al último listado publicado

Administrativo/a

3c6f8e9f-6b5a-4170-9b77-82989cf8ea3f

Analista Programador de Sistemas

554b0c47-1ed5-4247-afed-94da2e2ea0f6

Auxiliar Administrativo

19/09/2023

9efaccc4-4768-4f4e-b96c-65e8f9040938

Celador/a

01/08/2023

2e443992-f663-458b-b418-896540f20ada

Delineante

30/08/2023

50886b2b-bab3-4619-b6c5-49a466a37efd

Enfermero/a

14/07/2023

9630c343-8b90-44bc-b4c5-76d94b36515e

Especialista Enfermería Obstétrico Ginec.

df37f162-f093-48c3-b00f-7c3098bd615f

FE Análisis Clínicos

14/09/2023

f54d6b09-f406-4773-ac30-a5f14069ae88

FE Anatomía Patológica

16/10/2023

89a6e6d2-2db9-4d22-9265-23bf7717c10f (gva.es)

FE Anestesia y Reanimación

07/07/2023

b85b2c43-37bb-40d9-ab60-fdddeb80e649

FE Aparato Digestivo

14/09/2023

c67885e4-f93e-4784-83ac-c2ad3e9b3616

FE Bioquímica Clínica

33a880ab-9543-4420-b7d1-7846878c01f5

FE Cardiología

14/09/2023

65671248-7447-47e8-9043-c44d8633a635

FE Cirugía oral y maxilofacial

16/10/2023

006980bd-1c99-4a37-9a2f-1b7b117f088c (gva.es)

FE Cirugía Ortopédica y Traumatológica

14/09/2023

fea8c455-9e54-4c5b-9c9e-b1148740acb8

FE Cirugía Plástica y Reparadora

14/09/2023

7e56c278-1a40-4cec-8d1a-692deb6547d4

FE Cirugía Torácica

c5632b29-2c33-4982-baa0-4647c5254d14

FE Dermatología

14/09/2023

3a886464-7867-4db5-a060-e4a73e7f1cea

FE Endocrinología y Nutrición

d17c8fce-354c-45fd-94e4-159967a5153c

FE Hematología y Hemoterapia

c956d751-37b9-4b74-bbb8-ac83d0624c3f

FE Medicina Familiar y Comunitaria

b27ba1e7-a029-4310-9ba8-8fb3a82602c9

FE Medicina Interna

14/09/2023

bf3edd37-1350-45cc-8e1d-0a72aa4d05f6

FE Medicina Preventiva y Salud Pública

28/06/2023

2d2ddd10-d5b3-4543-a1a2-cfa5f6d9ed55

FE Nefrología

06/07/2023

56d3a5c1-adc6-41c4-a996-c974aa599321

FE Neurocirugía

b0c42e49-00ad-46df-acae-9908a41858c4

FE Neurología

10/10/2023

c382e23a-f6fb-4fd8-b745-bc2d09965b33

FE Obstetricia y Ginecología

07/07/2023

c18fc1b4-8019-4b90-8f96-b4c0a700ec77

FE Oftalmología

10/10/2023

3b5eb176-76bb-4bea-a6c5-8ca32a49877b

FE Pediatría y sus Áreas Específicas

16/06/2023

16487793-23e8-4412-95aa-79978608efb5

FE Radiodiagnóstico

14/09/2023

56d6f5ec-7e07-4d89-b43a-1db89b277de9

FE Urología

16/10/2023

85ab71ae-ec1e-47fa-9d22-bd4396ec53f0 (gva.es)

Fisioterapeuta (jornada 100%)

71dce2e4-1d35-42be-8ba8-6a50cd37bb68

Fisioterapeuta (jornada 57%)

52742c7f-0d9e-4923-98de-0e65f7a1cf32

Gestión de la Función Administrativa

d1687e9e-69a5-4c05-9233-5b8ee8b9d003

Médico/a de Urgencia Hospitalaria

10/10/2023

6d7709e7-3b00-4dae-b1ef-b333bb6bb99b

Técnico Especialista en Laboratorio

25/09/2023

3d8a461e-33e1-491d-8089-b888bb75d037

Técnico Especialista en Anatomía Patológica

6988c129-b6ff-4e03-8499-041e723ad9b1

Técnico Especialista en Radiodiagnóstico

e839718c-7442-4bff-8a32-e4b1a041f0b2

Técnico/a Cuidados Auxiliares Enfermería

18/07/2023

302bfde3-3914-4c74-b24c-48632b71e991

Técnico/a de Informática

7a765429-0a69-4e0c-ad07-07e59fc6d748

Técnico/a Función Administrativa

2ae38992-dd20-443a-a873-ed63b577b1ec

Terapeuta ocupacional

8e32045b-d2e6-4aff-b48c-7db3fb571910

Otros Titulados Superiores (biología)

16/10/2023

a2425f1b-4637-4ea4-a8d1-549b0d5014af (gva.es)

Otros Titulados Superiores (Psicología)

aa3a0ed0-9dc4-4e1e-9bbb-b909d2435982

Última publicación: listado de personas admitidas y excluidas

Versió en valencià

SIMAP


Consorci Hospital General Universitari de València

Concurs de Mèrits Extraordinari llei 20/2021

Puntuacions definitives diverses categories i especialitats

Ahir es van publicar en la web del CHGUV les puntuacions definitives de FE en Anatomia Patològica, FE en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial, FE en Urologia i Altres Titulats Superiors (Biologia) i el passat 10 d’octubre es van publicar les puntuacions corresponents a Metge/essa d’Urgència Hospitalària, FE en Oftalmologia i FE en Neurologia. Circumstàncies que aprofitem per a enviar-vos informació sobre la fase en la qual es troba el Concurs Extraordinari de Mèrits en cada categories i especialitat (veure taula en la següent pàgina).

En relació amb la presa de possessió dels qui obtinguen plaça en este Concurs, volem informar-vos que la previsió de la direcció és que es produïsca una vegada que haja finalitzat el Concurs oposició derivat de l’aplicació de la Llei 20/2021, que esperen poder desenvolupar en els pròxims mesos.

Consorci Hospital General Universitari de València
Actualització estat del Concurs de Mèrits Extraordinari Llei 20/2021 a 17/10/2023
Categoria/Especialitat

Puntuació Provisional

Puntuació Definitiva

Link a l’últim llistat publicat

Administratiu/va

3c6f8e9f-6b5a-4170-9b77-82989cf8ea3f

Analista Programador de Sistemes

554b0c47-1ed5-4247-afed-94da2e2ea0f6

Auxiliar Administratiu/va

19/09/2023

9efaccc4-4768-4f4e-b96c-65e8f9040938

Zelador/a

01/08/2023

2e443992-f663-458b-b418-896540f20ada

Delineant

30/08/2023

50886b2b-bab3-4619-b6c5-49a466a37efd

Infermer/a

14/07/2023

9630c343-8b90-44bc-b4c5-76d94b36515e

Especialista Infermeria Obstètric Ginec.

df37f162-f093-48c3-b00f-7c3098bd615f

FE Anàlisis Clíniques

14/09/2023

f54d6b09-f406-4773-ac30-a5f14069ae88

FE Anatomia Patològica

16/10/2023

89a6e6d2-2db9-4d22-9265-23bf7717c10f (gva.es)

FE Anestèsia i Reanimació

07/07/2023

b85b2c43-37bb-40d9-ab60-fdddeb80e649

FE Aparell Digestiu

14/09/2023

c67885e4-f93e-4784-83ac-c2ad3e9b3616

FE Bioquímica Clínica

33a880ab-9543-4420-b7d1-7846878c01f5

FE Cardiologia

14/09/2023

65671248-7447-47e8-9043-c44d8633a635

FE Cirurgia oral i maxil·lofacial

16/10/2023

006980bd-1c99-4a37-9a2f-1b7b117f088c (gva.es)

FE Cirurgia Ortopèdica i Traumatològica

14/09/2023

fea8c455-9e54-4c5b-9c9e-b1148740acb8

FE Cirurgia Plàstica i Reparadora

14/09/2023

7e56c278-1a40-4cec-8d1a-692deb6547d4

FE Cirurgia Toràcica

c5632b29-2c33-4982-baa0-4647c5254d14

FE Dermatologia

14/09/2023

3a886464-7867-4db5-a060-e4a73e7f1cea

FE Endocrinologia i Nutrició

d17c8fce-354c-45fd-94e4-159967a5153c

FE Hematologia i Hemoteràpia

c956d751-37b9-4b74-bbb8-ac83d0624c3f

FE Medicina Familiar i Comunitària

b27ba1e7-a029-4310-9ba8-8fb3a82602c9

FE Medicina Interna

14/09/2023

bf3edd37-1350-45cc-8e1d-0a72aa4d05f6

FE Medicina Preventiva i Salut Pública

28/06/2023

2d2ddd10-d5b3-4543-a1a2-cfa5f6d9ed55

FE Nefrologia

06/07/2023

56d3a5c1-adc6-41c4-a996-c974aa599321

FE Neurocirurgia

b0c42e49-00ad-46df-acae-9908a41858c4

FE Neurologia

10/10/2023

c382e23a-f6fb-4fd8-b745-bc2d09965b33

FE Obstetrícia i Ginecologia

07/07/2023

c18fc1b4-8019-4b90-8f96-b4c0a700ec77

FE Oftalmologia

10/10/2023

3b5eb176-76bb-4bea-a6c5-8ca32a49877b

FE Pediatria i les seues Àrees Específiques

16/06/2023

16487793-23e8-4412-95aa-79978608efb5

FE Radiodiagnòstic

14/09/2023

56d6f5ec-7e07-4d89-b43a-1db89b277de9

FE Urologia

16/10/2023

85ab71ae-ec1e-47fa-9d22-bd4396ec53f0 (gva.es)

Fisioterapeuta (jornada 100%)

71dce2e4-1d35-42be-8ba8-6a50cd37bb68

Fisioterapeuta (jornada 57%)

52742c7f-0d9e-4923-98de-0e65f7a1cf32

Gestió de la Funció Administrativa

d1687e9e-69a5-4c05-9233-5b8ee8b9d003

Metge/a d’Urgència Hospitalària

10/10/2023

6d7709e7-3b00-4dae-b1ef-b333bb6bb99b

Tècnic Especialista en Laboratori

25/09/2023

3d8a461e-33e1-491d-8089-b888bb75d037

Tècnic Especialista en Anatomia Patològica

6988c129-b6ff-4e03-8499-041e723ad9b1

Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic

e839718c-7442-4bff-8a32-e4b1a041f0b2

Tècnic/a Cures Auxiliars Infermeria

18/07/2023

302bfde3-3914-4c74-b24c-48632b71e991

Tècnic/a d’Informàtica

7a765429-0a69-4e0c-ad07-07e59fc6d748

Tècnic/a Funció Administrativa

2ae38992-dd20-443a-a873-ed63b577b1ec

Terapeuta ocupacional

8e32045b-d2e6-4aff-b48c-7db3fb571910

Altres Titulats Superiors (biologia)

16/10/2023

a2425f1b-4637-4ea4-a8d1-549b0d5014af (gva.es)

Altres Titulats Superiors (Psicologia)

aa3a0ed0-9dc4-4e1e-9bbb-b909d2435982

Última publicació: llistat de persones admeses i excloses


Cuando otros desisten, SIMAP insiste